Som vanligt kommer Aktie-TV att träffa ett antal vd:ar i börsnoterade bolag som ger sin syn på utvecklingen av bolaget och den bransch de verkar i. Just nu är VD:arna för Bygghemma och SBB (Samhällsbyggnadsbolaget) klar för en intervju och vi kommer att fylla på med fler bolag.

Bolagsanalytiker från Kepler Cheuvreux kommer att ge sin syn på medverkande bolag och hur de ser på utvecklingen i sina sektorer. 

Programmet i sin helhet samt bonusmaterial med längre intervjuer publiceras 11 november 18.30 på Aktiellt, Swedbanks samlingsplats för placeringar och sparande.

Datum: 11 november 18.30
Länk till vårens Aktie-TV

Varmt välkomna till ett spännande program! Och kolla gärna in Aktiellt redan nu för tips och dagliga uppdateringar från aktiemarknaden!

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i finansiella instrument aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska finansiella instrument kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.


För Swedbank Roburs fonder finns även aktuella faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se.